KWARTALNIK
MOTYLE

Blog

Elinor Ostrom - pierwsza kobieta z nagrodą nobla z ekonomii.


Elinor Ostrom dorastała w okresie ekonomicznego załamania i ogromnego bezrobocia. Jej dzieciństwo upłynęło w atmosferze nędzy i cierpienia. W 1931 roku liczba bankructw w USA wyniosła 28,3 tysiąca. Spadła produkcja, upadło wiele firm, co doprowadziło do katastrofalnych skutków na rynku pracy. Bezrobocie stało się jednym z najpoważniejszych problemów ekonomiczno-społecznych ówczesnych lat. W 1932 roku największą liczbę osób bez pracy notowano właśnie w USA (13 milionów), a w ponad 6,5 tysiąca przebadanych przedsiębiorstw, pracownicy ze skróconym wymiarem czasu pracy stanowili 56% stanu załogi.

Elinor pamiętając swoje przeżycia z dzieciństwa - „była dzieckiem Wielkiej Depresji” - zaczęła się skupiać na funkcjonowaniu własności wspólnotowych, pomimo zainteresowań w latach sześćdziesiątych takimi modelami jak: modele ilościowe, badanie racjonalnego indywidualizmu, prywatnej własności i wolnych rynków. 

Lata badań nad wspólnotami pokazały, że niektóre społeczności nie są bezbronne w sytuacjach kurczącego się dostępu do dóbr. Ludzie pozostawieni sami sobie znajdują racjonalne sposoby, by przeżyć i żyć w zgodzie. Mimo tego, że grunty orne, lasy, słodka woda i łowiska są ograniczone, wspólnoty potrafią się nimi dzielić bez wyczerpywania zasobów i potrafią o nie dbać bez walki. Racjonalnie ustanawiają rozsądne reguły dla korzystania z dóbr wspólnej puli.

Elinor Ostrom była profesorem nauk politycznych w Indiana University i jednoczenie w Arizona State University. Ukończyła University of California w Los Angeles, gdzie uzyskała kolejne stopnie w zakresie nauk politycznych. W roku 1973 założyła w Indiana University ośrodek badawczy – Workshop in Political Theory and Policy Analisys, którym kierowała wraz z mężem Vincentem Ostromem, znanym politologiem. Podobny ośrodek – Center of the Study of Institutional Diversity, działa w Arizona State University, którym Elinor także kierowała.

więcej http://kwartalnikmotyle.pl

POWRÓT

Telefon:
514 156 813

Adres e-mail:
biuro@kwartalnikmotyle.pl