KWARTALNIK
MOTYLE

Blog

Dzień Zaduszny - Wspomnienie wszystkich zmarłych.


Kwartalnik Motyle wspomina kobiety, które do naszego życia społecznego wiele wniosły jak Matilda Joslyn Gage, która stała się inspiracją do powstania naszego Kwartalnika Motyle.

Matilda Joslyn Gage urodziła się 25 marca 1826 r., Cicero, Nowy Jork, USA - zmarła 18 marca 1898 r., Chicago, Illinois. Jedna z wiodących postaci w amerykańskim ruchu kobiet, praw do głosowania. Wolnomyślicielka, autorka, redaktorka. Działaczka na rzecz abolicjonizmu - ruch społeczno-polityczny i ideowy działający na rzecz zniesienia niewolnictwa i związanego z nim handlu czarnoskórą ludnością afrykańską oraz praw rdzennych Amerykanów. Wraz z Susan B. Anthony i Elizabeth Cady Stanton jedna z najważniejszych przedstawicielek feminizmu końca XIX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Dom Matildy w Nowym Jorku stał Underground Railroad - Kolej Podziemna umowny szlak ucieczki amerykańskich zbiegłych niewolników, Murzynów, będącym w istocie siecią dróg, pomocnych domostw, organizacji i społeczności. Osoby pomagające to głównie abolicjoniści: dawniej zbiegli niewolnicy i wolni biali Amerykanie, ci drudzy zaangażowani na tle wyznaniowym, protestanckim, początkowo głównie kwakrzy pensylwańscy. Szlakami Underground Railroad przerzucano ludzi z południa na północ (w dużej mierze, dalej do Kanady), lecz także do Meksyku.

Gage była współautorką Deklaracji Praw Kobiet, przedstawionej na obchodach 4 lipca 1876 roku w Filadelfii. W swoich artykułach przedstawiła bezprawne traktowanie Indian przez rząd i obywateli. Jej obserwacje zjawiska równouprawnienia kobiet i mężczyzn w strukturze społecznej Irokezów stały się jedną z podstaw dla rozważań teoretycznych nad podobną sytuacją w ogólności.

Od 1879 roku oficjalnie wydaje miesięcznik NAWSA, „The National Citizen and Ballot Box”, zaangażowany w ruch feministyczny, w którym zamieszcza cele.


”Szczególnym celem będzie ochrona narodowej ochrony kobiet przed korzystaniem z ich praw do głosowania ... sprzeciwia się prawodawstwu klasy, forma ... Kobiety każdej klasy, stan, rangę i nazwisko znajdzie ten dokument swojego przyjaciela. „

Ja pierwsza opisuje „Woman as Inventor „ zjawisko dyskryminacji osiągnięć naukowych kobiet, w 1993 roku nazwane od jej imienia Matilda effect, Zjawisko Matyldy, efekt Matyldy- zjawisko systematycznego pomijania udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i przypisywania ich osiągnięć naukowcom-mężczyznom.

Więcej w kwartalniku Motyle

POWRÓT

Telefon:
514 156 813

Adres e-mail:
biuro@kwartalnikmotyle.pl